Zapraszamy na IV Otwarte Mistrzostwa Zakopanego w Biegu Pod Górę, które odbędą się 22 lipca 2017 roku. Mistrzostwa to cykl czterech podbiegów przeprowadzonych w ciągu jednego dnia. Mistrzostwa są równocześnie zaliczane do klasyfikacji Pucharu Polski w skyrunningu.

 

 

IV OTWARTE MISTRZOSTWA ZAKOPANEGO W BIEGU POD GÓRĘ 22.07.2017 r.
PUCHAR POLSKI 2017 W SKYRUNNINGU

REGULAMIN

Patronat honorowy - Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula
Organizator - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem
Partnerzy:
Stacja Narciarska Harenda
Polskie Koleje Linowe
Stacja Narciarska Szymoszkowa
Centralny Ośrodek Sportu w Zakopanem
Patronat medialny: biegigorskie.pl

TERMIN ZAWODÓW:
22 lipca (sobota)
godz. 8.00 - Bieg na Gubałówkę – start wspólny
godz. 9.30 – Bieg na Stacji Narciarskiej Szymoszkowa – start wspólny
godz. 11.00 – Bieg na Stacji Narciarskiej Harenda - wyciąg – start wspólny
godz. 13.00 - Bieg na Nosal – start zawodników co 30 sekund /wg kolejności po 3 biegach/

CEL ZAWODÓW:
Promowanie aktywności fizycznej i zachowań prozdrowotnych wśród mieszkańców Zakopanego i turystów.
Promowanie miasta Zakopane i powiatu tatrzańskiego jako miejsca przyjaznego dla biegaczy.
Promowanie atrakcyjnych miejsc do uprawiania sportu i rekreacji fizycznej na terenie miasta Zakopane.
Wzbogacenie oferty sportowo–rekreacyjnej miasta w sezonie letnim.
Zdobycie punktów w klasyfikacji Zakopiańskiej Ligi Biegowej 2017 i Pucharu Polski w Skyrunningu 2017.

FORMUŁA ZAWODÓW:
Zawody składają się z czterech biegów pod górę.
Łącznie: 4070 metrów przy przewyższeniu 1057 metrów (26%).
Zawody wygrywa zawodnik, którego suma czasów z czterech biegów jest najniższa.
Trasy biegów poprowadzone są po stokach narciarskich - biegi na Harendę i Szymoszkową, szlakiem
turystycznym - bieg na Gubałówkę, bieg na Nosal.
Wszystkich zawodników obowiązuje zakaz używani kijów podczas zawodów.

UCZESTNICTWO:
1. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub podpisanie oświadczenia o udziale w biegu na własną odpowiedzialność. Zawodnicy niepełnoletni startują za zgodą i na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Zawodnik musi okazać w biurze zawodów dowód osobisty, paszport lub legitymację szkolną celem weryfikacji danych osobowych.
3. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.

KLASYFIKACJE:
Klasyfikacja łączna za cztery biegi w kategorii open i w kategoriach wiekowych:
Mężczyźni:
Junior /2002 i młodsi/
Senior /2001 - 1978/
Masters /1977 – 1968/
Weteran 1/1967 – 1958/
Weteran 2/1957 i starsze/
Kobiety:
Junior /2002 i młodsi/
Senior /2001 - 1978/
Masters /1977 – 1968/
Weteran /1967 i starsze/

NAGRODY:
W klasyfikacji końcowej za cztery biegi w kategorii open kobiet i mężczyzn:
1 miejsce – 400 złotych
2 miejsce – 300 złotych
3 miejsce – 200 złotych
- w kategoriach wiekowych za miejsca 1 – 3 bony upominkowe o wartości 200 / 150 / 100 złotych
Nagrody w kategorii open i w kategoriach wiekowych nie kumulują się.

ZGŁOSZENIA:
do dnia 15.07.2017 na stronie internetowej: www.mosir.zakopane.eu poprzez panel zgłoszeniowy lub w dniach 21 i 22.07.2017 w Biurze Zawodów (jeżeli limit zawodników nie zostanie wyczerpany). Ustala się limit startujących zawodników na 150.
Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawodów (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883).

WPISOWE:
Za cztery biegi – 80 zł, wpłata w biurze zawodów – 150 zł (zawodnik uczestniczący w mniej niż czterech biegach nie będzie uwzględniony w klasyfikacji końcowej cyklu).
Młodzież szkolna oraz osoby urodzone w roku 1952 i starsze – zniżka 50%, (proszę zaznaczyć w tytule wpłaty).
UWAGA: w biurze zawodów obowiązuje opłata w pełnej wysokości (150 zł)
Płatne przelewem na rachunek bankowy organizatora, tytułem „Biegi pod górę, imię i nazwisko zawodnika” – nr konta: 44 1240 5136 1111 0010 5600 9502
Wpisowe nie podlega zwrotowi i nie może być przeniesione na innego zawodnika.
Zwycięscy poprzednich edycji: Magdalena Kozielska, Dominika Ulfik – Wiśniewska, Martyna Galewicz oraz Andrzej Długosz i Krzysztof Bodurka są zwolnieni z opłaty startowej. Organizator rezerwuje dla siebie 15 pakietów startowych, które zostaną wykorzystane do działań związanych z promocją imprezy.

PROGRAM MISTRZOSTW:
Piątek, 21 lipca 2017
18.00 - 20.00 - wydawanie numerów startowych – muszla koncertowa w Parku Miejskim
Sobota, 22 lipca 2017
7.00 - 7.30 - wydawanie numerów startowych – przy dolnej stacji kolejki na Gubałówkę
16.00 - zakończenie zawodów, wręczenie nagród – Muszla koncertowa w Parku Miejskim

UWAGI KOŃCOWE:
1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
2. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa MOSiR Zakopane.
3. Pozostałe koszty pokrywają zawodnicy lub jednostki delegujące.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji regulaminu.
5. Nagrody mogą być odebrane tylko w trakcie dekoracji zwycięzców.