VII edycja Pucharu Zakopanego Amatorów w narciarstwie alpejskim

 

Szanowni Państwo, drodzy narciarze,

 

Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula i zakopiańskie stacje narciarskie zapraszają  do wzięcia udziału w kolejnej już VII edycji Pucharu Zakopanego Amatorów w narciarstwie alpejskim  Zakopane 2020.

 

Podajemy kilka informacji praktycznych:

 

Zamieszczony na stronie www.zakopane.pl Regulamin w szczegółach wyjaśnia zasady uczestnictwa i rywalizacji.

Pod tym adresem można również zapoznać się z zasadami uczestnictwa dzieci i młodzieży w II Pucharze Zakopanego Dzieci –XLIII Szkolnej Lidze Alpejskiej

Kalendarz zawodów wygląda następująco:

 

  • Stacja Narciarska Harenda - 11.01.2020 r. slalom równoległy (zaliczany do punktacji Pucharu Polski Amatorów- PZN),
  • Stacja Narciarska  Harenda - 25.01.2020 r. slalom SL (eliminacje MPA oraz zaliczany do punktacji  PPA- PZN,
  • Stacja Narciarska  Harenda - 25.01.2020 r. slalom SL (eliminacje MPA oraz zaliczany do punktacji  PPA- PZN,
  • Stacja Narciarska Kasprowy Wierch - 08.02.2020r. slalom gigant SG (eliminacje MPA oraz zaliczany do punktacji  PPA- PZN),
  • Stacja Narciarska Szymoszkowa - 22.02.2020 r. slalom gigant SG1 przejazd zaliczany do V PZA, MPA i PPA- PZN,

 

Harmonogram zawodów SLR w dniu 11.01.2020 r
Harenda - Zakopane

 

• godz. 7.00 w budynku Karczmy na Harendzie przy kolejce krzesełkowej, otwarcie Biura Zawodów.

• godz. 7.00 - 9.30 zapisy do konkurencji, wydawanie numerów startowych, bloczków żywieniowych do
realizacji w barze karczmy, oraz złożenie przez zawodników WSZYSTKICH WYMAGANYCH
PRZEPISAMI PRAWA OŚWIADCZEŃ.
• godz. 9.30 Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń startowych.
Zakup karnetów
• godz. 9.30 do 9.45 oglądanie tras SLR
• godz. 10.00 start SLR.
• Przerwa między przejazdami około 1 godz.
• godz. 12.00 orientacyjny czas startu finałów
Po oddaniu numeru startowego w biurze zawodów, każdy zawodnik otrzymuje pamiątkę uczestnictwa
w VII PUCHARZE ZAKOPANEGO AMATORÓW 2020
Zawodnicy za zajęcie miejsc od 1 – 3 w grupach wiekowych otrzymują puchary za I edycję PZA 2020
oraz nagrody ufundowane przez Stację Narciarską Harenda.
 Około godz. 13.00 na mecie SLR przewidujemy ceremonię zakończenia i dekorację zwycięzców.

 

Zgodnie z Regulaminem aby znaleźć się na liście startowej, należy w ustalonym terminie wypełnić on-line zgłoszenie i wnieść opłatę startową na konto:

Dochody UMZ: 76 1240 4748 1111 0000 48828147 z koniecznym wpisem: Opłata wpisowa – PZA2020

 

Zapisy ruszyły już od 06 grudnia!

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem znajdującym się poniżej.

Wszystkie techniczne informacje dotyczące poszczególnych zawodów będą pojawiać się regularnie na stronie Pucharu: www.zakopane.pl  

 

 

REGULAMIN

XLIII SZKOLNA LIGA SPORTÓW ZIMOWYCH
PUCHAR ZAKOPANEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM – ZAKOPANE 2020
REGULAMIN

1. Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem
2. Partnerzy:
Harenda Wyciągi Sp. z o.o., Dorado Sp. z o.o., Polskie Koleje Linowe S.A. Zakopiańskie Centrum Kultury
3. Uczestnictwo:
Uczestnikami Ligi są uczniowie/ce szkół podstawowych i średnich w następujących rocznikach:   
dzieci młodsze  rocznik   2011 i młodsze /grupa I/
dzieci    rocznik   2009 – 2010 /grupa II/
dzieci starsze  rocznik   2007 – 2008 /grupa III/
młodzież  rocznik  2005 – 2006 /grupa IV/
młodzież starsza rocznik 2003 – 2004 /grupa V/
4. Zgłoszenia:
• Zgłoszeń dokonują kluby lub szkoły na wszystkie edycje Ligi do dnia 03.01.2020 poprzez panel zgłoszeniowy.
• Zgłoszenie zawiera: nazwę klubu/szkoły, imię i nazwisko uczestnika ,rok urodzenia
5. Opłata startowa: dla zawodników z poza Powiatu Tatrzańskiego 25 zł od każdego startu od osoby. Odpłatność należy uregulować za wszystkie edycje do dnia 05.01.2019 /4 edycje x 25 zł  =  100 zł/ na konto: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 34-500 Zakopane, ul. Orkana 2 nr konta : 44 1240 5136 1111 0010 5600 9502 po tym terminie opłata startowa wynosić będzie 30 zł (za każdy start od osoby).
Zgodnie z porozumieniem z dnia 27.04.2005 (z późniejszymi zmianami między Powiatem Tatrzańskim, a Gminą Zakopane) dzieci z terenu Powiatu Tatrzańskiego nie wnoszą opłaty startowej.

6. Termin, miejsce, konkurencje:
Termin   Miejsce  Godz.  Konkurencja 
11.01.2020  Harenda  08.30  slalom gigant - jeden przejazd
25.01.2020  Harenda  08.30  slalom gigant – jeden przejazd
08.02.2020  Kasprowy Wierch do ustalenia slalom gigant – jeden przejazd
22.02.2020  Polana Szymoszkowa 08.30 slalom gigant – jeden przejazd              
Zakładana kolejność startu: 
Dzieci młodsze (2011 – i młodsze) /GR I/
Dzieci (2009 - 2010) /GR II/
Dzieci starsze (2007 - 2009) /GR III/
Młodzież (2005 – 2006) /GR IV/
Młodzież starsza (2003 – 2004) /grupa V/
7. Punktacja:
I m-50pkt, II m-45pkt, III m-40pkt, IV-36pkt, V-32pkt, VI-29pkt, VII-26pkt, VIII-24pkt, IX-22pkt, X-21pkt, XI-20pkt…XXX-1pkt.
Zawodnicy, którzy uzyskają taki sam czas zostaną sklasyfikowani na tym samym miejscu i otrzymają punkty wg w/w klucza.  
Klasyfikacja prowadzona będzie osobno dla młodzieży, dzieci starszych, dzieci i dzieci młodszych. Punktowane będą 4 wyniki uzyskane w 4 edycjach 
Do klasyfikacji drużynowej zaliczane będą wyniki uzyskane przez 4 najlepsze zawodniczki i 4 najlepszych zawodników z każdej kategorii wiekowej z klasyfikacji końcowej ligi.
8. Nagrody:
indywidualnie po każdej edycji, na stoku: miejsca I - III medale, miejsca I – VI dyplomy
w klasyfikacji końcowej: indywidualnie: miejsca od I do VI – puchary/statuetki
drużynowo: kluby miejsca I - VI miejsca – puchary/statuetki, szkoły miejsca I – VI puchary/statuetki     
9. Losowanie:
do pierwszych zawodów:  
1. pierwsza 15-stka z klasyfikacji końcowej XLII Szkolnej Ligi Sportów Zimowych w Narciarstwie Alpejskim 2019.  
2. po dwóch zawodników z klubu   
3. "wspólny kocioł"  
do następnych zawodów:  
pierwsza 15-stka z aktualnego rankingu - losowanie  
pozostali wg. aktualnego rankingu; losowani będą zawodnicy z taką samą ilością punktów, oraz z kontem zerowym.
losowanie wg. regulaminu przeprowadza organizator 
10. Obowiązki klubów / szkół:
Przedstawiciele klubów zobowiązani są do zweryfikowania listy zgłoszeń najpóźniej w dniu poprzedzającym zawody do godziny 11:00. 
11. Ochrona danych osobowych:
• Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
• Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
• Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
• Uczestnik ma prawo do: żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania swoich  danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
• Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. 

12. Sprawy różne:
• zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach
koszty karnetów na wyciągi ponoszą zawodnicy
• opłata za zgubiony numer startowy wynosi 50 zł  
• protesty i odwołania przyjmuje organizator do 15 minut po ogłoszeniu wyników za kaucją 200 zł
• w wypadku złych warunków atmosferycznych organizator ma prawo odwołać zawody mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci  
• prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi

odpowiedzialny za konkurencje zjazdowe: Wiesław Watras
telefon/fax  18 20 66971  /  kom. 608 326 315   
e-mail: stadion@mosir.zakopane.eu, biuro@mosir.zakopane.eu   
informacje o Lidze na stronie: www.mosir.zakopane.eu  
              

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem

 

Do zobaczenia na stoku!